Välkommen till Byalagets hemsidor


Läs Eero Schrecks svar på skolnätsutredningen här...


Underhåll av privatvägar i Karleby planeras att åläggas ägarna. Läs mera här ....

Info & avtal om fibernätet hittas här ...
Aktuellt

Byaposten kan läsas via länken här 
Byaposten...

Byalaget

Byalaget arbetar för byarnas bästa. Kom gärna med initiativ och förslag.

Styrelsen, Byarådet

Pirkko Skog, ordförande
Kjell Friis, vice ordf.
Pia Sundholm
Pia Maria Kortell
Kim Hilli
Göran Löfqvist
Eero Schreck