Byalaget

Rödsö-Palo Byalag r.f grundades 1985 för att befrämja trivseln, en större gemenskap samt välfärden i byarna. Byalaget leds av Byarådet, som består av ordförande samt 6 medlemmar.

Byarådet arbetar med aktuella uppgifter som bysborna tagit fram och önskat att förs vidare. För att klara av allt så behövs det friska krafter, intresserade som vill delta och jobba med oss.

Årsmötet hålls alltid den andra onsdagen i mars, och höstmötet hålls alltid den andra onsdagen i oktober. Mötena hålls på skolan och börjar klockan 19.00.

Välkomna med i verksamheten !
Frivilla bidrag

Frivilliga bidrag kan inbetalas på konto

Aktia 405594-221054
IBAN: FI1440559420021054

Styrelsen, Byarådet 

Pirkko Skog, ordförande
Kjell Friis, vice ordf.
Pia Sundholm
Pia Maria Kortell
Kim Hilli
Göran Löfqvist
Eero Schreck