Rödsö och Palo byar

Rödsö och Palo byar ligger på båda sidor om Perho ås mynning. Rödsö by anses som den nordligaste svenska byn i Finland.
Enligt stadens befolkningsregister bor det 367 personer i Rödsö och 180 personer i Palo (uppgifter från 2008).
Inom nya Puntusområdet bor det ca 430 personer.

Läs om Rödsö av Verner Laxström

Perhå å rinner upp i de små sjöarna på gränsen till kommunerna Perho, Kyyjärvi och Kivijärvi. Källsjöarna ligger nästan 200 meter ovanför havet. Från källområdena rinner ån genom Perho kommun till Haapajärvi i Vetil och vidare via Kaustby till sjögruppen som ligger i det mellersta loppet av Perho å i Kronoby kommun. Härifrån mynnar ån efter 160 kilometers lopp ut i Bottenviken norr om Karleby, som är landskapets centrum.
.Aktuellt

Projektet kring den kommunala kloaken till Rödsö går framåt. De första preliminära planerna finns att se.
Läs mera här...

Invånare (2008)

  • 367 personer i Rödsö
  • 180 personer i Palo
  • 430 på nya Puntusområdet