Rödsö Delägarlag / Fiske

Fiskekortförsäljning:  Åke Möller
telefon 0400 740 956, e-post  gammalgaard@anvianet.fi

Läs om fiskekort och fisketillstånd här...
Karta över den fredade fiskleden här...

För muddring kontakta Håkan Hedström och gör anmälan till staden här: ruoppausilmoitus


Kontaktuppgifter

Håkan Hedström, ordf. 
tel. 050 593 6029

Kjell Friis, vice ordf.
tel. 
0500 946453

Åke Möller, kassör

tel. 0400 740956