Kommunal kloak

Planeringen har gått framåt, se kartorna till höger.
OBS att kartorna endast visar en preliminär planerad dragning av stamnätet.
Ny kostnadsberäkning på kommande. Under våren sammankallas allmänt möte.
Kontakt

Esa Jokela, Karleby vattenverk
tel. 044 7809 911 eller esa.jokela@kokkola.fi