Kontaktuppgifter

Ordförande Pirkko Skog tel. 045 129 5649
e-post: rodsopalo@rodso-palo.karleby.fiÖvriga funktionärer

Jennie Elfving, kassör
Johan Heinola, verksamhetsgranskare


Styrelsen, Byarådet

Pirkko Skog, ordförande
Kjell Friis, vice ordf.
Pia Sundholm
Pia Maria Kortell
Kim Hilli
Göran Löfqvist
Eero Schreck

Suppleanter:
Frej Salmela
Jens Ström