Rödsö missionsjunta

År 2006 startade vi Rödsö missionsjunta, som en förlängning  till den missionssyförening som verkat i byn sedan år 1920  men som numera inte är aktiv.

Missionsjuntan är en grupp pratglada kvinnor i alla åldrar som gärna träffas över en kopp kaffe och samtidigt gör en insats för mission. Vi understöder Karleby svenska församlings missions-arbete och vårt "hjärtebarn" är hälsovårdsarbetet i Angola, dit vi också sänder klädpaket.

Vi tar också emot hela och rena kläder, särskilt barnkläde.

För att få in medel till paketportot samlar vi på pantflaskor, ordnar lotterier, lopptorg m.m. Vi samlas den tredje onsdagen i hemmen. 

Har du frågor,  vill du komma med ? Tag kontakt.
Kontaktuppgifter


Katja Liimatta-Åström
tel. 040 7600 377     

Soli Jansson
tel.
044 2710 414