Rödsö skola

Rödsö skola är byarnas centrum på många sätt. Utöver skolverksamheten som fortgår i skolan används skolan till möten, sammankomster, fester etc. En knutpunkt för oss alltså.

Skolan byggdes sommaren 1903 och togs första gången i bruk hösten 1903. Det var av handelsmannen Johan Fredrik Kyntzell som staden köpte tomten för att uppföra en skola.  Kyntzell anlade också parken mot stranden.

Långvariga lärare i skolan var bl.a:

Joel Rundt (första läraren 1903-1907)
Elin Sund-Fredlund (1906-1953)
Ossian Edgren (1920-1963)
Gunborg Salmela (1953-1988)
Holger Snickars (1963-1988)

Elna Kankkonen (1917-1967) inte att förglömma, som skötte gården, eldandet, köket, repareringar... ja hon gjorde allt.


För närmare uppgifter se stadens sidor (klicka här).
Skolans logo

Fakta

  • Byggd 1903
  • Första terminen 1903
  • Tillbyggd/ombyggd 1927, 1953, 1974, 1985,2000, 2003